YENİ YASADA SAĞLIĞINIZ BOZULURSA EHLİYETİNİZ GERİ ALINACAK

Sürücü belgesi sahibi kişide sağlığı bakımından sürücülüğe engel aşikâr bir değişikliğin görülmesi ve tespiti halinde, trafik görevlilerince sürücü belgesi geçici olarak geri alacak.  

YABANCI BELGEYLE 1 YIL ARAÇ KULLANILABİLECEK

Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile Türkiye'de araç kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar şu şekilde belirlendi:  

YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ, EHLİYETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 5-10 YILLA SINIRLANDIRILDI

İçişleri Bakanlığı, sürücülerin merakla beklediği 'Karayolları Trafik Yönetmeliği' değişikliğini yaptı.Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre ehliyetler 10 yılda bir yenilenecek  

HANGİ SINIF SÜRÜCÜ BELGESİNE MÜRACAAT ETMELİYİM?

Sürücü belgesi sınıfları çok çeşitli olmakla birlikte en çok tercih edilen sınıflar aşağıda belirtilmiştir. A2 Sınıfı: Motosiklet kullanacaklar için B Sınıfı: Otomobil, Minibüs veya Kamyonet  

2016 ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU KURSİYER KAYIT SÖZLEŞMESİ

08.01.2016

                ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARI KAYIT SÖZLEŞMESİ

 

( Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi hükmü gereği düzenlenmiştir  

                                                                                                                                                           … / … /2016                                                                                                                          

KURSİYERİN 

KURSUN

Adı Soyadı     : 

Adı : 

T.C Kimlik No :

İli İlçesi:

Ev adresi        :

 

Tel No      :     

Tel No:

Almak İstediği Sertifika Sınıfı:

Müdür/ Kurucu adı:

Mevcut Sertifika Sınıfı (varsa) :

Banka Adı ve Hesap No: 

 

Kursiyer ile özel motorlu taşıt sürücü kursu işbu kayıt sözleşmesi kapsamında aşağıdaki maddelerde anlaşmışlardır.

 

                                                                                            I. BÖLÜM

SÜRÜCÜ KURSUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

 

a) İşbu sözleşmede yazılı toplam  . . . . . . . . . . . -  TL kurs ücretine karşılık kursiyere verilmesi  zorunlu teorik ve direksiyon eğitimi derslerini tam ve eksiksiz vereceğimi,

b) Direksiyon eğitimlerinde; eğitim alanında veya simülatörde en az iki (2) saat eğitim verdikten sonra direksiyon usta öğreticisi tarafından kursiyerin akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaştığına karar verilinceye kadar direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde eğitim vermeye devam edeceğimi ve verdiğim bu eğitimin saat ücretini …………-TL’den fazla almayacağımı,

Akan trafikte direksiyon eğitimi ders sürelerinin bir ders saati 50 dakikadan az olmamak kaydıyla;

1)  “M”, “A1”, “A2”, “A (24 yaşını doldurup iki yıllık deneyim şartı aranmayan)” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 12 saat

2)  “A” sınıfı sertifikalar için 6 saat,

3)  “B” sınıfı sertifikalar için 14 saat,

4)  “D1” sınıfı sertifikalar için 7 saat,

5)  “D”  sınıfı sertifikalar için 14 saat,

6)  “C1” sınıfı sertifikalar için 10 saat,

7)  “C” sınıfı sertifikalar için 20 saat,

8)  “BE”, “C1E”,  “CE”,  “D1E” ve “DE” sınıfı sertifikalar için 6 saat,

9)  “F” sınıfı sertifikalar için 12 saat olduğunu.

c) Yukarıda belirtilen saat kadar direksiyon eğitimi dersi verilmesine rağmen kendisini yetersiz bulup ek eğitim talep eden kursiyere ilan ettiğim ders saati ücreti üzerinden ücret tahakkuk ettireceğimi,

ç) Teorik ve direksiyon dersleri tamamlandıktan sonra ön sınava alacağımı, bu sınavda başarılı olmanız durumunda ilçe tarafından tanımlanan ilk sınavdan başlamak üzere direksiyon eğitimi dersi sınavına kursiyeri alacağımı, bu hususta gerekli iletişimi kuracağımı ,M.E.B  Özel Mtsk yönetmeliğinin 7.maddesi 7. Fıkrası hükmü gereği ön sınav yapacağımı, ön sınav için herhangi bir ücret talep etmeyeceğimi,

d ) Mevcut sürücü belgesi veya sürücü sertifikası  dışında farklı bir sınıfın sürücü sertifikasını almak isteyenlere  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu  yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde belirtilen süreler kadar direksiyon eğitimi dersi vereceğimi

e) Direksiyon eğitimi dersi sınavında 4 üncü hakkın da  başarısız olmanız  halinde ikinci 4 üncü hak için devam etme isteğinize göre  tarafınıza  verilecek en az Birinci bölüm ( b ) bendinde belirtilen saat kadar direksiyon  eğitimi dersini ücretini almak kaydı ile 45 gün içerisinde vereceğimi,

f) 2016 yılı için Teorik sınav ücreti olarak 60,00 -TL'yi, direksiyon sınav ücreti olarak ta 70,00 TL’yi sonraki yıllar için ise Bakanlıkça belirlenen tutar dışında başka bir ücret talep etmeyeceğimi,Kursiyerin  bu ücretleri bankaya yatırarak dekontunun kursa verilmesini sağlayacağımı veya kursa verilen direksiyon sınav ücretini bankaya yatırarak kursiyerin sınava girmesini sağlayacağımı

g) Kursiyerden  peşin/taksitli olarak aldığım/alacağım toplam  . . . . .. . - TL  kurs ücretinin verilmesi zorunlu ….  saat teorik  ders ile verilmesi zorunlu  …. saat direksiyon eğitimi dersi karşı olduğunu teorik dersin bir saatlik ücretinin  . … . TL ,direksiyon eğitimi dersinin bir saatlik ücretinin   . .. -  TL olduğunu ,kabul ve taahhüt ederim.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       II.BÖLÜM

KURSİYERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

a) Kurs tarafından tarafıma verilecek direksiyon eğitimi dersi ile teorik eğitimlerde  her teorik ders için ayrı ayrı olmak üzere ders saati sayısının 1/5’ inden fazla derse devam etmediğim taktirde kurstan kaydımın silineceğini,

b) Direksiyon eğitimi ders saati sayısının1/5’i veya daha az devam etmediğim taktirde bir defaya mahsus olmak üzere kendi durumum da dikkate alınarak o dönemde  kurs müdürünün uygun göreceği bir zamanda devam etmediğim süre kadar telafi programı uygulanabileceğini ve bu telafi programları için devam ettiğim derslerin ücretini ayrıca ödeyeceğimi,telafi derslerine devam etmediğim taktirde kurstan kaydımın silineceğini bildiğimi,

c) Teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin sınavlarına herhangi bir nedene girmemem veya teorik sınavda başarısız olmam halinde yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız üç dönem daha sınavlara girebileceğimi,

ç) M.E.B Özel Mtsk yönetmeliğinin 7, maddesi 7. Fıkrası hükmü gereği kurs müdürlüğünce yapılacak ön sınava katılacağımı ,direksiyon dersi sınavında başarısız olduğum her sınavdan sonra  ayrıca ücretini ödeyerek kurstan en az iki saat direksiyon dersi almam şartıyla toplam üç dönem daha direksiyon eğitimi dersi sınavına girebileceğimi

d) Direksiyon eğitimi dersi sınavında 4 üncü hakkımda da başarısız olmam halinde ikinci 4 üncü hak için devam etme isteğimi kursa bildirdikten sonra tarafıma verilecek en az  Birinci bölüm ( b ) bendinde belirtilen saat kadar direksiyon dersi karşılığında  . ………..- TL   ödeme yapacağımı.

             e) Yukarıda belirtilen saatlerde direksiyon eğitimi almama rağmen kendimi,yetersiz bulup ek eğitim talep etmem halinde ilan edilen ders saati ücreti üzerinden ücret ödeyeceğimi,

             f) Teorik derslerin eğitimini ve direksiyon eğitimi dersini tamamladıktan sonra ön sınava gireceğimi , bu sınavda başarılı olmam durumunda ilçe tarafından tanımlanan ilk sınavdan başlamak üzere direksiyon eğitimi dersi sınavına girmek zorunda olduğumu,

g) Direksiyon eğitimi dersi sınavına randevu saatimde gelerek gireceğimi,

ğ) Toplam   . . ……... - TL kurs ücretinin peşin/  . . . . taksit olarak belirtilen tarih/tarihlerde kurs tarafından belirtilen hesap numarasına  ödeyeceğimi, söz konusu tarihlerde kurs ücretini   ödememem halinde tüm borçtan sorumlu olacağımı,

 

 Ödeme Tarihi

Tutarı (TL)

. . . / . . . ./. . . . . . .

 

. . . / . . . ./. . . . . . .  

 

. . . / . . . ./. . . . . . .  

 

. . . / . . . ./. . . . . . .

 

. . . / . . . ./. . . . . . .

 

. . . / . . . ./. . . . . . .  

 

. . . / . . . ./. . . . . . . .

 

. . . / . . . ./. . . . . . . .

 

 

h)   Kursa  peşin/taksitli olarak ödediğim/ödeyeceğim   toplam   . . . ….. . -  TL  kurs ücretinin verilmesi zorunlu …….…. saat teorik  ders ile verilmesi zorunlu  …….. saat direksiyon eğitimi dersi karşılığı olduğunu teorik dersin bir saatlik ücretinin  . ……. .  TL ,direksiyon eğitimi dersinin bir saatlik ücretinin  . ….. . -  TL olduğunu ,

l) Direksiyon eğitimi ders sınavında komisyonların veya diğer görevlilerin çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engellemem ya da engellettirmem halinde 2 yıl süre ile  sınav hakkımı kullanamayacağımı, kaydımın iki yıl süre ile dondurulduğunu , bu konuda kazanılmış haklarımı kaybedeceğimi , başka bir kursa kayıt yaptıramayacağımı iki yıl bitiminde tekrar sürücü kursuna kayıt yaptırabileceğimi bildiğimi kabul ve taahhüt ederim

                                                                     III.BÖLÜM

ORTAK HÜKÜMLER

 

a) Bu sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hallerde veya eksik kalan hususlarda 5580 sayılı  Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin uygulanacağını

b) Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıklar için ……………. mahkemelerinin yetkili olduğunu,

c) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi hükmü gereği düzenlenen işbu kayıt sözleşmesinin imza tarihi itibari ile yürürlüğe gireceğini kabul ve taahhüt ederiz.

            VARSA DİĞER HÜKÜMLER:

a)      ………………………………………………

b)      ………………………………………………

c)      ………………………………………………

Bu sözleşme kurs müdürü/kurucu  ve kursiyer tarafından bütün maddeleri okunup müzakere edildikten

sonra   … / … /2016 tarihinde 1 nüsha olarak düzenlenmiş fotokopisi kursiyere verilmiş olup düzenlenen nüsha MEBBİS modülüne yüklenerek  kursta muhafaza edilmektedir.

 

            Kurs Müdürü/ Kurucu                                                                                                          Kursiyer

                   Adı ve Soyadı                                                                                                              Adı ve Soyadı

                      İmzası                                                                                                                          İmzası